Héraklész hatodik feladata az volt, hogy ölje meg vagy űzze el Ekhidna másik gyermekét is, a sztümphaloszi réztollú madarakat. Ezek a réztollú, érccsőrű, vaskarmú emberevő madarak – Árész szent madarai – a farkasok elől menekültek a Sztümphalosz város melletti erdős mocsárvidékre. Héraklész elment Sztümphaloszba, majd megnézte a mocsarat is. Túl sűrű volt az erdő ahhoz, hogy nyilazni tudjon a madarakra, és mocsár nem volt arra alkalmas, hogy csónakkal tudjon bemenni az ingoványba.

Felmásztt a szemközti hegyre és két rézkereplővel akkora lármát csapott, hogy a réztollú madarak riadtan rebbentek fel. Voltak annyian ezek, hogy még a napot is eltakarták, szinte éjszakai sötétség borult a vidékre. Héraklész sem volt rest, megragadta íját és nyilazta a hatalmas madarakat. Amikor a madarak lenyugodtak, újra kezdte az egészet. Így folytatódott ez három éjjel, három nap, mire a kereplő hangjára már egyetlen réztollú madár sem reppent fel; vagy elmenekültek, vagy Héraklész nyílvesszőinek estek áldozatul.

iamtheart - Stymphalian Birds

landuo - Stymphalian

Keleti sárkányok

2010.03.28. 23:22

Az európai hagyományokkal ellentétben keleten a sárkány nem egy félelmet kiváltó lény, hanem egyike a legnagyobb megbecsülést kiérdemlőkének, a jóság, bölcsesség megtestesítőjének. Szerepe nem csak a mitológiában meghatározó, hanem az irodalomban, költészetben, dalokban, gondolkodásában, a kínai nép hitvilágában, de még építészében is.

Na'vik

2010.01.12. 17:55

Az Avatar egy 2009 decemberében bemutatott 3D-s sci-fi film James Cameron rendezésében. Ebben a filmben jelentek meg először a Na'vik.

A Na'vik az Alfa Centauri-rendszerben található holdon, a Pandorán élnek törzsi életmódban buja növényzet és a különös állatok mellett. A Na'vi nyelvet Paul Frommer nyelvész kreálta, Cameron felkérésére. Az volt a kérés, hogy egy olyan nyelvet hozzon létre, aminek nincs semmilyen hasonlósága vagy befolyása más, létező nyelvekre. Kb. 500 új szót kreált Frommer a Na'vi nyelvnek.

Még több info és képek  a tovább gomb után.

 

 

Fantasy Style 2.2

2010.01.12. 02:01

Az oldal dizájnjának frissítése ezekben a pillanatokban is zajlik, ezért elnézést, ha valami még kevésbé olvasható. Dolgozunk rajta :)

Görög istenek - D

2010.01.04. 20:35

Damia: A gyümölcsösök és a kertek növényeit oltalmazó istennő.

Démétér: Kronosz és Rheia második leánya, Hesztia, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz testvére, a gabona, a mezőgazdaság és a földművelés istennője, a tizenkét főisten egyike. Démétér szent növénye a búzavirág és a pipacs, szent állata a daru volt. Melléknevei: Bőkezű, Dúshajú, Zöldköntösű.

Diké: Zeusz és Themisz leánya, a Hórák egyike, a jog és az igazságosság istennője. Anyjával Themisszel együtt a jog betartására ügyeltek, és segítették Zeuszt hatalmának gyakorlásában. Ezenkívül nővéreivel együtt az Olümposz felhőkapuját őrizte.

Dióné: Ókeánosz és Téthüsz leánya, Ókeánisz, Aphrodité anyja, az eső és a források istennője. Dióné megtetszett Zeusznak, aki szerelmével ajándékozta meg az istennőt és e szerelem gyümölcse lett a szépséges Aphrodité. Zeusz felvitte kedvesét az Olümposzra, hogy ott éljen a többi isten körében.

Dionüszosz: Zeusz és a halandó Szemelé fia, a szőlő, a bor, a szüret, a lakomák, a mámor és a felszabadultság istene. Dionüszosz óriási kísérettel járta a világot, kíséretéhez tartozott korábbi nevelője, az öreg, pocakos, örökké részeg Szilénosz, Pán az erdő kecskelábú istene, a Szatüroszok és a Szilénoszok az erdők szellemei és a mainászok, vagy bakkhánsnők. Híres volt szerelmi kalandja Aphroditéval, aki Priaposzt és Hümenaioszt szülte az istennek, valamint Ariadnéval, Mínósz király leányával, aki a felesége lett és akit Zeusz istennői rangra emelt. Szent növényei a szőlő és a borostyán, szent állata a tigris és a párduc volt. Jelképe a tobozban végződő szüreti bot, a thürszosz. Melléknevei: Messzehatóhangú, Repkénykoszorús, Bevarrott.

Képek a tovább gomb után...

Írtam már a skandináv istenekről, de ebben az északi mondakörben nagy figyelmet kaptak az istenek mágikus képességű állatai is. Úgyhogy ebben a bejegyzésben benne van: Hugin, Munin, Sleipnir, Gere, Freke, Fenrir, Hel és Midgard. Képeket majd csak később tudok mellékelni.

Kilencfarkú Rókadémon

2010.01.03. 14:27

A kilencfarkú rókadémon, más néven Kyuubi (kyūbi no kitsune, 九尾の狐), egy kilencfarkú rókaszellem a japán mitológiából. Ennek a lénynek a mondák szerint akkora a mágikus ereje, hogy egyetlen farkának suhintásával hegyeket tud eltüntetni vagy szökőárt előidézni.

A japán florklórban rengetegszer szerepelnek róka szellemek, úgynevezett "kitsune"-k, akik mágikus erővel rendelkeznek, erősek és bölcsek. Minnél több farokkal ábrázolják őket, annál idősebbek és annál nagyobb erőt tulajdonítanak nekik, bár a maximum a legendákban kilenc farok. Úgy tartják egy róka 1000 évente növeszt egy farkat, és amikor eléri a kilencediket, akkor a bundája fehérré, vagy arannyá változik. Ezek a démonok képesek hallani és látni mindent, ami a világban történik.

Az alakok a mondák szerint sokszor tudnak emberi formát felvenni, de a mai történetekben általában a kyuubi erre nem képes. Az egyetlen módja a mesékben, hogy hatalmas pusztító erejét megfékezzék, hogy különleges technikák segítségével egy emberi lény testébe zárják. Egy az egyben erre a motívumra épül a Naruto című történet is.

Feltűnik más animékben is, pl: Pokemon, Kanokon, Ga-rei...

ZuperBuu - Okami Kyubi

Új fajok a WoW-ban - Goblinok

2009.09.07. 17:33

Gilneas farkassá változott lakói érkeznek a szövetséghez, míg a vulkánkitörés által elpusztított kezanból menekülő goblinok a Horda oldalát erősítik. Rövid leírás a goblinokról és képek:

Új fajok a WoW-ban - Worgen

2009.09.07. 17:15

Gilneas worgenné változott lakói érkeznek az Alliance-hoz, míg a vulkánkitörés által elpusztított kezanból menekülő goblinok a Hordához. Egy kis leírás a worgenekről és képek:

Görög istenek - B

2009.05.13. 19:40

Boreász: Asztraiosz és Éósz fia, az északi szél istene. Thrákiában lakott, s onnan látogatott el Görögországba. A legerősebb volt a szelek között. Feleségét Óreithüiát annak rendje módja szerint akarta megkérni apjától, de kérése nem talált meghallgatásra. Ekkor Óreitüiát egyszerűen elragadta és asszonyává tette. Az ő gyermekeik voltak: Kalaisz és Zéthész a Boreászok, valamint Kleopatra és Khióné, akiből istennő lett. Mellékneve: Légbőlszületett.

Brimó: a kérlelhetetlenség és a fenyegetés alvilági istennője, Hádész szolgája.

Képek a tovább gomb után...

Az istenek leírása egy előző bejegyzésben van.

Giye - ODIN

A Nemeai oroszlán

2009.04.09. 09:39

A Nemeai oroszlán egy Nemeában élő gonosz szörnyeteg a görög mitológiában. Az oroszlánt Tüphón és Ekhidna gyermekének tartják, de más elbeszélések szerint a holdról hullott alá, Zeusz és Szeléné ivadékaként. Harmadik lehetséges eredeteként a Khiméra szülöttének mondják.

Az oroszlán rettegésben tartotta Nemea környékét, s olyan bőrrel rendelkezett, mely vastagsága miatt áthatolhatatlan minden fegyvernek. Héraklész tizenkét feladatának első próbája volt a Nemeai oroszlán legyőzése, s miután ezt végrehajtotta, a lenyúzott bőrét el kellett vinnie Tirünsz királyának, Eurüsztheosznak. Mikor Héraklész először mérkőzött meg vele, összes harci eszköze – íja és nyilai, saját maga által vágott olivafa-buzogánya és bronzkardja csődöt mondott. Végül elhajította mindet és puszta kézzel küldte földre az oroszlánt, karját lenyomta a torkán megfullasztva a fenevadat.

Héraklész órákat töltött az oroszlán megnyúzásával, sikertelenül; fokozatosan töltötte el a düh, mivel úgy tűnt, nem tudja véghezvinni első feladatát. Athéné, egy vén szipirtyó formájában, volt az, aki rávezzette a nagyerejű hőst arra, hogy a legmegfelelőbb eszköz az állat bőrének lenyúzására maga az állat karmai. Ezzel az apró isteni beavatkozással Zeusz fia teljesítette próbáját. Ezt követően pajzsként hordta magán a sérthetetlen bőrt.

Skandináv Istenek

2009.04.08. 21:54

A skandináv mitológiában az isteneknek két fő „klánja” van: Ász-istenek és Ván-istenek. Asgardot először az Ász-istenek népesítették be, a Ván-istenek csak később jelentek meg, s ekkor kitört az istenek első háborúja, amely békekötéssel és túszcserével végződött. Azontúl az istenek békében éltek együtt Asgardban. A tovább gomb után az istenek, például Odin, Loki és Thor..., leírása.

Ladón

2009.04.08. 19:41

Ladón a görög mitológia egyik szörnye. Ekhidna gyermekeként látta meg a napvilágot. Zeusz megkímélte, így ő őrízte az aranyalmafát a Heszperiszek kertjében. A Heszperiszek kertje Héra gyümölcsöskertje, ahol az egyik fán az örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmái teremnek. Egyszer valaki betört a kertbe, ezért Héra odarendelt segítőtársként egy sohasem alvó, százfejű, kígyószerű sárkányt. Ő volt Ladón.

Noha Héraklészt eredetileg csak tíz munka elvégzésével bízták meg, Eurüsztheusz mükénéi király kettőt nem fogadott el, ezért Héraklész feladatainak számát további kettővel toldotta meg. Ezek egyike, szám szerint a tizenegyedik feladat az volt, hogy almát lopjon a Heszperiszek kertjéből. Heraklész elpusztította Ladónt és így jutott az aranyalmákhoz.

trejoeeee - Ladon

Hawaii mitológia

2009.03.31. 10:58

A leghatalmasabb istenség Ku-waha-ilo, az Emberevő, a felesége Haumea a Földanya, akit leggyakrabban szakadék képében tiszteltek, máskor azonban emberszerűnek vélték. Erre mutat az is, hogy gyermekei különböző testrészeiből születtek. Első lánya Na-maka-o-ka-hai a melléből, Pele a combjaiból, a legidősebb fia, a Cápaisten, koponyájából, a mennydörgés istene a szájából, a villámlás istene az izzó szeméből született. A Földanya többi gyermekei az istennő karjából, csuklójából, tenyeréből, kéz-és lábujjaiból születtek meg. A legfiatalabb leány Hiiaka egy tojásból kelt ki, mint egy kismadár.

Az istenek és istennők névsora plussz képek a gomb után.

Alien

2009.03.30. 18:10

Az Alien, vagy ahogy elvetemült rajongók nevezik Xenomorph, egy kitalált földönkívüli életforma, az Alien-franchise legfontosabb karaktere, amit H.R. Giger svéd szürrealista festő tervezett meg.

A sci-fikben előforduló legtöbb földönkívülitől eltérően az idegenek nem egy intelligens civilizáció, inkább egyszerű ragadozók akiknek, nincs más célja, mint a fajfenntartás, és bármi egyéb élőlény módszeres elpusztítása. A méhekhez vagy hangyákhoz hasonló társadalomban élnek, ahol az egy termékeny királynő hozza létre a steril harcosok (herék) légióit.

H. R. Giger - Giger's Alien

A tovább gomb után mégtöbb info, érdekesség és kép róluk.

Ifrit

2009.03.30. 17:28

Ifrit, avagy efreet, ifreet, afrit, afreet (Arabul: ʻIfrīt: عفريت) az arab mitológia része. A dzsinnekhez hasonló szellemek, akik a tűz elemi síkjáról származnak. Erejükről és ravaszságukról híresek. Hatalmas, szárnyas tűzlények, akik a föld alatt élnek, és gyakran látogatnak el romokhoz.

Az Ifritek nagyjából az ókori arab törzsekéhez hasonló társadalmi struktúrában élnek, királyokkal, törzsekkel, klánokkal. Általában egymással házasodnak, de emberrel is megtehetik. Habár az átlagos fegyverek és erők nem sebzik őket, érzékenyek a mágiára. Az emberek ezt kihasználva elfoghajták, megsemmisíthetik, vagy szolga sorba dönthetik őket. A dzsinnekhez hasonlóan ők is lehetnek gonoszak vagy jók, de általában inkább komisznak és haszontalannak tartják őket.

Szerepel nagyon sok fantasy játékban, pl: a Final Fantasy játékokban: Ifrit Garnet Eidolonjai közé tartozik, tűzsebzéssel támad. A Topaz nevű tárgyból/ékkőből lehet megtanulni Ifrit megidézésének módját. Vagy a Heroes of Might and Magic játékban, ahol ráadásul repülni is tud és immunis  tűzsebzésre.

Genzoman - Ifrit

urbanklaw - Ifrit

Görög istenek - A, Á

2009.03.16. 11:27

A görög istenek gyűjteményét készítem abc rendben. Ez az első poszt, a és á kezdőbetűs nevek a tovább gomb után és képek.