Héraklész hatodik feladata az volt, hogy ölje meg vagy űzze el Ekhidna másik gyermekét is, a sztümphaloszi réztollú madarakat. Ezek a réztollú, érccsőrű, vaskarmú emberevő madarak – Árész szent madarai – a farkasok elől menekültek a Sztümphalosz város melletti…

Görög istenek - D

2010.01.04. 20:35

Damia: A gyümölcsösök és a kertek növényeit oltalmazó istennő. Démétér: Kronosz és Rheia második leánya, Hesztia, Héra, Hádész, Poszeidón és Zeusz testvére, a gabona, a mezőgazdaság és a földművelés istennője, a tizenkét főisten egyike.…

Görög istenek - B

2009.05.13. 19:40

Boreász: Asztraiosz és Éósz fia, az északi szél istene. Thrákiában lakott, s onnan látogatott el Görögországba. A legerősebb volt a szelek között. Feleségét Óreithüiát annak rendje módja szerint akarta megkérni apjától, de kérése nem talált meghallgatásra. Ekkor…

A Nemeai oroszlán

2009.04.09. 09:39

A Nemeai oroszlán egy Nemeában élő gonosz szörnyeteg a görög mitológiában. Az oroszlánt Tüphón és Ekhidna gyermekének tartják, de más elbeszélések szerint a holdról hullott alá, Zeusz és Szeléné ivadékaként. Harmadik lehetséges eredeteként a Khiméra szülöttének…

Ladón

2009.04.08. 19:41

Ladón a görög mitológia egyik szörnye. Ekhidna gyermekeként látta meg a napvilágot. Zeusz megkímélte, így ő őrízte az aranyalmafát a Heszperiszek kertjében. A Heszperiszek kertje Héra gyümölcsöskertje, ahol az egyik fán az örök ifjúság és halhatatlanság aranyalmái…

Görög istenek - A, Á

2009.03.16. 11:27

A görög istenek gyűjteményét készítem abc rendben. Ez az első poszt, a és á kezdőbetűs nevek a tovább gomb után és képek. Aidósz: A szemérmetes becsületérzést megszemélyesítő istennő, akit Zeusz azért küldött Hermész által a földre, hogy rendet teremtsen az emberek…

Minotaurusz

2009.02.17. 15:10

A Minótaurusz a görög mitológiában félig ember, félig bika alakú teremtmény volt, aki a krétai labirintusban élt. A név jelentése Minósz bikája.SZÜLETÉSEA mítosz szerint mielőtt Minósz királlyá lett volna, jelet kért Poszeidóntól, hogy vajon ő vagy fivére lesz-e az…

A Moirák

2009.02.16. 14:56

A moirák a végzet irányítói, az emberi élet fonalát szövő, gombolyító illetve elvágó három istennő a görög mitológiában. A mondaköltészet eltérően hol Zeusz, hol Nüx (az éjszaka) lányainak mondja őket. Ez utóbbi felfogás egyenes az istenek fölé rendeli a sors urait.…

A Baziliszkuszról általában

2009.02.15. 18:03

A baziliszkusz olyan mesebeli lény, amely a kakas, a sárkány és a gyík keveréke. Kinézetre a kígyóhoz hasonlít, fehér diadémjellegű folttal a fején, amelyet gyakran koronának ábrázolnak. Nevének jelentése „kis király” görögül.A mesékben és egyéb…

Szkülla

2009.01.26. 18:03

Szkülla (görögül: Σκύλλα) vagy Scylla a görög mitológia egyik hatfejű, tizenkét lábú tengeri szörnye, ami egy sziklaüregben élt egy keskeny tengerszoros egyik oldalán. A szoros másik oldalán Kharübdisz, egy másik szörny tanyázott. Ha a hajósok…

A Szirének

2009.01.25. 19:34

A Szirének vagy Szeirének (görögül: Σειρῆνας) a görög mitológia naiaszai. Csodás hangú, de gyilkos természetű tengeri nimfák, akik a Sirenum scopuli elnevezésű kis szigetcsoporton laktak, Campania partjainak (Dél-Olaszország,…

Genzoman Art

2009.01.25. 18:08

Ebben a posztban Genzoman olyan képeit mutatom meg, amelyekről ezen a blogon már készült leírás. A Medúzáról itt, a Nidhoggról itt.

Minden szörnyek ősanyja

2009.01.25. 18:05

Ekhidna, minden szörnyek ősanyja a görög mitológiában az ókori világ legvisszataszítóbb teremtése. Kétó leánya és Tüphón felesége volt, akitől több gyermeke is született. Arca szépséges nimfa arca volt, de teste kígyóé, és így nyelve is sziszegő kígyó-nyelvként nyúlt…

A Gorgók

2009.01.14. 16:58

A gorgók a görög mitológia alakjai, Phorküsz és Kétó három leánya, testvéreik a graiák. Eurüalé (neve messze üvöltőt jelent); Sztheinó (erőteljes); és Medusza (uralkodó) eredetileg gyönyörű leányok voltak, de megsértették Athénét, ezért az istennő haragjában olyan…

Szfinx

2009.01.13. 01:45

A szfinx oroszlántestű, madár-, kos- vagy emberfejű lény, melynek eredete az Ókori Egyiptomba nyúlik vissza, ám megjelenik a görög mitológiában is, innen származik a neve is (görögül Σφινξ, azaz „fojtogató”).A görög mitológiában a szfinx…

Cerberus

2009.01.13. 01:44

A Cerberus, vagy másnéven Kerberosz, a görög mitológiában az óriás Tüphón és a félig nő, félig kígyó alakú Ekhidna gyermeke. Cerberus háromfejű kutyaként látta meg a napvilágot, és apjától óriási méreteket örökölt. A hatalmas teremtményt az istenek közül Hadésznek…

Griff

2009.01.12. 23:20

A griff vagy másnéven griffmadár egy mitológiai állat, amelyet oroszlán testtel és sasszárnyakkal képzeltek el az ókorban. Neve egy görög szóból ered, melynek jelentése csőr, kampós orr. Oroszlán alsóteste van farokkal, valamint sas felsőteste sasszárnnyal, -lábbal, -karmokkal…

A küklopszok egyszemű óriások a görög mitológiában. A legendák szerint két generációjuk élt a földön.Az első küklopszok Gaia és Uránosz gyermekei voltak. Csúf óriások voltak mindannyian homlokuk közepén egyetlen kerek szemmel. Az első generációban három küklopsz élt:…

Pegazus

2009.01.08. 01:22

A Pégaszosz, vagy Pegazus, általában hófehér szárnyas ló a görög mitológiában, Poszeidón és Meduza gyermeke. Amikor Perszeusz lefejezte Meduzát, akkor ugrott ki a nyakából.Athéné egy arany kötőféket adott Bellerophónnak, hogy azzal szeildítse meg a lovat. Pegazus hű…